30.04.2021 Отчет председателя КУСО перед жителями, Синюшина гора